КОНТАКТИ
  • Адрес: 900, гр. Варна,
    ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
  • 0879 067 867
  • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
  • ЦКБ АД - клон Варна
  • РК на БЗС Варна
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С НЗОК

Комплект документи ПИДП и СИДП - Договаряне 2023-2025
        ПИДП и СИДП - нови ДП.rar
        ПИДП и СИДП - стари ДП.rar

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.