КОНТАКТИ
 • Адрес: 900, гр. Варна,
  ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
 • 052/ 601 055
 • 0879 067 867
 • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
 • ЦКБ АД - клон Варна
 • РК на БЗС Варна
 • BIC CECBBGSF
 • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00
23July

Нормативни документи

Уважаеми колеги,
Приложено ви изпращам, обнародвани в Държавен вестник, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

С уважение:
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

4July

УВЕДОМЛЕНИЕ НА РЗИ - ВАРНА

Относно: Изпълнение на Решение N:704 на Министерски съвет от 05.10.2018г. за предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Към документа
1July

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЪР АНАНИЕВ

Относно: Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

Към документа
12June

Важно!!!

Относно: Допълнителни указания към писмо N:16-00-55/06.06.2019г. за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от Закона за лечебните заведения [ЗЛЗ].

12June

Важно!!!

Решение от заседанието на КДППЗ, проведено на 08.06.2019г. в гр.Поморие, във връзка с искания от РЗИ за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ

5June

19-ТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС - ГР. ПОМОРИЕ, 06-08 ЮНИ 2019г.

Уважаеми колеги,
на 06.06., четвъртък, от 14.00 до 18.00 часа ще се състои регистрацията за Конгреса в Гранд-хотел "Поморие". От 19.00 часа на тераса "АТРИУМ" ще започне официалното откриване, а от 20.00 часа на същото място е предвиден коктейл.
Регистрации ще има също така в петък, 07.06. от 08.00 до 16.00 часа и на 08.06., събота, от 10.00 до 14.00 часа.

Официални гости на Конгреса са:
д-р Катрин Кел – Президент на Световната дентална федерация (FDI) и
г-н Енцо Бондиони – Изпълнителен директор на FDI.
Д-р Кел ще изнесе лекция на 06.06.2019, четвъртък, 14:00 ч.

30May

Нормативен документ

НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

Към документа
21May

Oбучение по първа долекарска помощ и спешни състояния в денталната практика

Уважаеми колеги,
представяме на Вашето внимание информация и оферта за обучение по първа долекарска помощ и спешни състояния в денталната практика.

Обучението ще се проведе от лекарския екип на Академия Първа Помощ и ще бъде еднодневно на 8ми Юни в град Варна

За записване, моля попълнете формата:
https://forms.gle/yuoKFkafh9u4ipnYA

Курсът включва лекционен и практически модул, водени от лекари, върху следните теми:

Лекционен модул:

 • Особености на оказване на първа помощ;
 • Какво трябва да има в спешния ни шкаф;
 • Основни принципи при оказване на първата помощ;
 • Проверка на общото състояние на пострадалия;
 • Пострадал в безсъзнание - с дихателна и сърдечна дейност;
 • Кардиопулмонална ресусцитация - техника, принципи;
 • Инфаркт / Сърдечен Аререст;
 • Алергична реакция / Анафилактичен шок;
 • Кръвотечения - артериално, венозно;
 • Изгаряния.

Практически модул:

 • Изследване на пострадал;
 • Техника на обдишване;
 • Техника на сърдечен масаж;
 • Техники на осигуряване на проходими дихателни пътища;
 • Работа с въздуховоди, супраларингеални маски, амбу;
 • Техники на кръвоспиране.

Цена на курса:
Индивидуално участие - 80 лв
Цената включва, лекции, видео материали, практически упражнения, консумативите за тях и удостоверение за изкаран курс по първа долекарска помощ;

Контакти: 0882 714 145
Email: academy.firstaid@gmail.com
http://academyfirstaid.com/
FB page: https://www.facebook.com/Academyfirstaid/

15May

Факултет по Дентална Медицина
Медицински Университет - София

ОБЯВИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Към цялото съдържание
10April

Международен Дентален Конгрес LOGYK 2019!

Имаме удоволствието да Ви поканим на първия международен LOGYK конгрес, състоящ се в един от най-красивите черноморски градове - гр. Варна на 20 април 2019 год. в хотел "Черно море".

Изключителни съвети от професионалисти:

 • ТМС решения;
 • Ендо;
 • Перио;
 • Мини-импланти;
 • Алайнери;
 • Текущи тенденции и мениджмънт на практиката;
 • Динамична навигация и микроскопи.

Такса до 5 април включително: 250лв. (за студенти: 125лв.). От 6 април, таксата правоучастие е 350лв. (за студенти: 250лв.)
Регистрирайте се сега на официалния сайт или на телефон: 0887440455

Официален сайт
21March

Важно!!!

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РК НА БЗС – ВАРНА

14March

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК НА БЗС - ВАРНА

СЕ СВИКВА НА 06.04.2019г - ФК - ЗАЛА ПРЕСЦЕНТЪР - 15.00 часа

Проект за дневен ред:
1.Отчетен доклад на председателя на УС на РК на БЗС-Варна
2.Отчетен доклад на председателя на КК на РК на БЗС -Варна
3.Отчетен доклад на председателя на КПЕ на РК на БЗС-Варна
4.Годишен финансов отчет за 2018г.
5.Обсъждане и гласуване на докладите и финансовия отчет за 2018г.
6.Обсъждане и гласуване на изменения и допълнения в Устава на РК на БЗС - Варна
7.Разни


Официална вечеря и отбелязване Международния ден на здравето
за делегатите на годишното отчетно събрание на РК на БЗС - Варна , в ресторант БМ на Фестивален комплекс-Варна, начало - 19.00 часа.
УС на РК на БЗС - Варна

6February

Опасни отпадъци

Срок за изпращане на отчета - 10.03.2019г

Адрес за изпращане на отчета:
София 1618
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Ул.Цар Борис III №136
п.к.251

5February

Важно!!!

ДОГОВОР № РД-НС-01-2-3 от 29 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

4February

Плащане на годишния членски внос за 2019г.

УС на РК на БЗС-Варна напомня на колегите, че крайният срок за плащане на годишния членски внос за 2019г. е 31.03.2019г.    Сума за плащане - 150лв.
              След 31.03.2019 по Устав членският внос е 300 лв.
Като основание за плащане да се впише - членски внос за 2019, име и фамилия на ЛДМ и личния професионален код.
Нередовните ЛДМ по изискване на закона се подават в РЗИ.

ВАЖНО

БАНКОВА СМЕТКА
НА РК НА БЗС - ВАРНА

Централна Кооперативна банка
РК на БЗС Варна
IBAN: BG38CECB979010F5320100
BIC: CECBBGSF
Основание: чл.внос 2019, ЛПК….., Име и фамилия
1Februari

Необходими документи при проверка в лечебно заведение за дентална помощ.

16January

РАЙОНЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „ВАРНА ДЕНТ 2019”
хотел "Черно море"
23-24 март 2019 година

16January

„Дентална Академия РОДОПИ” - Смолян
8-10 март 2019 година

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на станалата вече традиция за РК на БЗС гр. Смолян „ Дентална Академия РОДОПИ”.
Тя ще се проведе в периода 08-10 март 2019 г., в конферентната зала на хотел „Перелик”, к.к Пампорово.

С уважение:
Д-р Велин Сариев
Председател на УС на РК на БЗС гр.Смолян
РК на БЗС гр. Смолян

16January

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „МАДАРСКИ КОННИК”
8-10 февруари 2019 година

Форумът е акредитиран от БЗС и предоставя 13 кредитни точки към продължаващото обучение на лекарите по дентална медицина.

Регистрация:
08.02 – петък от 08:30 до 14:00 ч.
09.02 – събота от 08.00 до 09.30 ч.

10January

Относно застраховка "Професионална отговорност"

Уважаеми колеги,
Всички ЛДМ редовни членове на РК на БЗС - Варна за 2018 година имат сключена застраховка "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ" в сила от 00:00 часа на 01.01.2019г ДО 23:59 часа на 31.12.2019г

21December

Важно!!!

Oтносно прилагане на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, отнасяща се до амалгам сепараторите и тяхното приложение.

КЪДЕ ДА ПОДАМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ?
Декларацията се попълва в два екземпляра и се носи в деловодството на РЗИ.
Декларацията може да се изпрати подписана и на следния имейл адрес -
office@rzi-varna.com

17December

Важно!!!

Уважаеми колеги,
В ДВ бр. 102 от 11.12.2018г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на териорията на лечебните и здравните заведения/ДЛ бр.13 от 2015г./

10October

Важно!!!
Относно програмата на НФ по Дентална медицина гр.Банско

Уважаеми колеги,
Във връзка с възникнали технически проблеми, независещи от РК на БЗС-Благоевград, се отменят курсовете на д-р Радослав Аспарухов в хотел"Евелина Палас" и на проф.д-р Радосвета Василева в хотел „Молерите", които щяха да се проведат по време на НФДМ в гр.Банско /12-14.10.2018г./

С поздрав: Д-р Александра Драгостинова

25September

Покана от РК - Разград

Уважаеми колеги,
На 06.10.2018 година в град Разград фирма Дентатехника представя лекцията - "Стоматология с минимална интервенция" в хотел "Централ".
Районна колегия - Разград от своя страна, Ви кани след лекцията на организирано посещение на забележителностите в града:
- със съдействието на ПФК Лудогорец ще направим кратък обяд и обиколка на най-модерната футболна база на Балканския полуостров;
- с любезните домакини от национален археологичен резерват "Абритус" ще посетим единствения по рода си интерактивен музей в България, с разходка и беседа из най-добре запазения античен град у нас.
РК - Разград се е погрижила да осигури транспорт.
Таксата е в размер на 10 лева и може да бъде заплатена на място.
За повече информация и предварително записване на тел.: 0885560796 - Д-р С. Кондов
Обърнете внимание на прикачените файлове.
http://e-dentatechnica.com/blog-article/96/06-10-2018g-stomatologia-s-minimalna-interventsia-razgrad.html
https://www.ludogorets.com/bg/sport-center/
http://www.abritus.org/index.html
С уважение,
Д-р Стоил Кондов
Председател РК - Разград

12September

Национален форум по Дентална медицина гр.Банско
12-14.10.2018 год.

5September

Уточнение относно Указание № РД-16-33/27.07.2018 г.

във връзка подаване на финансово-отчетни документи в XML формат /електронни фактури/ от изпълнители на дентална помощ по електронен път през информационната система на НЗОК.

15August

Указание № РД-16-34/30.07.2018 г.

относно дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 години включително, в сила от 01.09.2018 г.

Указание
14August

Указание № РД-16-33/27.07.2018 г.

във връзка с подаване на финансовоотчетни документи по чл. 113 по електронен път през информационната система на НЗОК.

Указание
08August

Важна информация във връзка с електронното отчитане към НЗОК!

Уважаеми колеги,
Приложено ви изпращам писмо във връзка с електронното отчитане към НЗОК.
С уважение:
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Писмо
27July

Покана от РК - Пловдив за семинар в гр.Хисаря

Уважаема д-р Читалова!,
РК на БЗС – Пловдив има удоволствието да покани Вас и членовете на РК на БЗС - Варна на своя 11-ти традиционен семинар в гр. Хисаря - 06.10.2018г. и 07.10.2018г. на тема «Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област».
Като прикачен файл Ви изпращаме програмата и условията за участие в семинара.
Моля да разпространите информацията до колегите от Вашата районна колегия!
Официалната покана ще Ви бъде връчена по време на форума в гр. Хасково.
Д-р Тр. Антонов - Председател на УС при РК на БЗС - Пловдив

Програма
17July

Относно новия Общ регламент за защита на личните данни

Информационно-разяснителен документ относно приложението на съгласието като основание за обработване на лични данни по смисъла на новия Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Към цялото съдържание
12July

ЕСЕНЕН СЕМИНАР БОПОИ

Уважаеми колеги,
На 25.10.2018г. (четвъртък) в гр.София, хотел "Маринела", зала Киото ще се проведе семинар на тема "ВОДЕНА КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ (GBR) - ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ИМПЛАТИРАНЕ" с лектор д-р Пол Мату, Франция.

Към цялото съдържание
27June

Задължителна застраховка " Професионална отговорност"

Уважаеми колеги,

От 01.07.2018г. можете да се обаждате на г-жа Панева в офиса на колегията за информация относно условията, при които можете да сключвате задължителната застраховка "Професионална отговорност" на лицата упражняващи медицинска професия.
УС на РК на БЗС Варна

22May

Закона за защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018г

Уважаеми колеги, тук можете да откриете документите за защита на личните данни за индивидуалните практики на ЛДМ:

Към цялото съдържание
10May

Анкета във връзка с провеждането на V Регионален Форум "ВАРНА ДЕНТ" - 2018г.

Уважаеми колеги,
за нас е особено важно лекциите, демонстрациите и курсовете по-време на събитието да съответстват на вашите желания и нужди. В този ред на мисли ви молим да отделите няколко минутки, помагайки ни да направим следващото издание по-успешно.
Моля, изпращайте попълнената анкета на E-mail: ssbvarna@abv.bg

Анкета
27April

18-ти Научен конгрес на БЗС - 07-09 юни 2018 г., гр. Бургас

Уважаеми колеги, тук можете да се информирате подробно относно предстоящия 18-ти Научен конгрес на БЗС в гр. Бургас:

Официален сайт
24April

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ГР. ВЕЛИНГРАД, 11-13 МАЙ 2018Г.

Уважаеми колеги,
ежегодно провеждания форум по дентална медицина на РК Пазарджик прерасна в Национален форум по дентална медицина - НФДМ. Събитието ще се състой на 11-13 Май 2018г. в гр.Велинград в х-л Здравец.
За контакти :
РК на БЗС - Пазарджик
ул.“К.Величков“ №10 ет.4
Тони Будева - gsm.: 0896 651 521; тел. 034 460 196; E-mail: ssbpazardjik@abv.bg

Програма
2April

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ, съгласно НРД за денталните дейности за 2018г., Декларации за нови ДП и Декларации за ДП, които са имали договор за 2017г.

Към цялото съдържание
6March

Годишно Отчетно Събрание

Уважаеми колеги, на 04.04.2018 - сряда от 15:00ч. ще се проведе Годишно Отчетно Събрание в пресцентъра на ФК.
Официалната вечеря след това е за сметка на БЗСРК-Варна, по случай 7-ми април.

26Feb

Втори Национален Форум по дентална медицина - гр. Сливен

30-31 март 2018г., хотел "Национал палас"

Програма
23Feb

XIX-ти Конгрес на БАЕС И III-ти Конгрес на БНСД

21 април 2018г.
Парк-хотел "Витоша", гр. София.
   
Конгрес посветен на 105 годишнината от рождението на д-р Маргарит Маргаритов.

Програма
22Feb

V Регионален Форум ВАРНА ДЕНТ 2018

гр.Варна – КК ”Златни пясъци”, хотел „ИНТЕРНАЦИОНАЛ” - зала „ИМПРЕСИЯ”, 16 март 2018г.
Лектори от Медицински Университет, Факултет по Дентална Медицина гр.Варна.
Контакти: Натали Панева: Тел. 052/ 60 10 55, 0879/ 136 325

Програма
20Feb

Годишен отчет за отпадъците за 2017г

Напомняме на колегите, че срокът за подаване на годишния отчет за образувани производствени или опасни отпадъци за 2017г. изтича на 10.03.2018г., след което неподалите подлежат на глоба.

За ваше сведение ФИРМА "АРАМИС ЦС" ЕООД предлага и изготвяне на годишен отчет за отпадъците на своите клиенти. Лице за контакт: г-н Цанов, тел.:0888 927047

15Feb

Плащане на годишния членски внос за 2018г.

УС на РК на БЗС-Варна напомня на колегите, че крайният срок за плащане на годишния членски внос за 2018г. е 31.03.2018г.    Сума за плащане - 150лв.
              След 31.03.2018 по Устав членският внос е 300 лв.
Като основание за плащане да се впише - членски внос за 2018, име и фамилия на ЛДМ и личния професионален код.

ВАЖНО

БАНКОВА СМЕТКА
НА РК НА БЗС - ВАРНА

IBAN: BG38CECB979010F5320100
BIC: CECBBGSF
Централна Кооперативна банка
14Feb

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА

09 - 10 март 2018г., гр. Банско,
на Столична Районна Колегия и Израелска дентална асоциация (IDA),с подкрепата на РК Благоевград, Италианско ендодонтско общество (SIE) и Дружество на Докторите по Дентална Медицина на Македония (ДДДММ)
Читалище "Никола Вапцаров - 1894"

Програма
30Jan

Първи научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК НА БЗС-Пловдив "НАУКА И ПРАКТИКА-РЪКА ЗА РЪКА"

20 и 21.04.2018г., ФДМ-Пловдив

Програма