КОНТАКТИ
  • Адрес: 900, гр. Варна,
    ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
  • 0879 067 867
  • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
  • ЦКБ АД - клон Варна
  • РК на БЗС Варна
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00

Членове на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на РК на БЗС - Варна

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ

Д-р Нева Радоева Читалова

Председател на УС

Проф.д-р Цветан Любенов Тончев

Зам.председател на УС

Д-р Румяна Василева Влъчкова

Секретар на УС

Д-р Емил Крумов Минчев

Член

Д-р Ивайло Николаев Влъчков

Член

Д-р Румяна Славева Даскалова

Член

Д-р Росен Венелинов Георгиев

Член
Членове на KОНТРОЛНА KОМИСИЯ на РК на БЗС - Варна

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ

Д-р Галина Тодорова Захариева

Председател на КК

Д-р Пресиян Стефанов Кръстев

Член

Д-р Светла Неделчева Базитова

Член

Д-р Димо Петров Даскалов

Член

Д-р Даниела Цветанова Якимова

Член
Членове на КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА на РК на БЗС - Варна

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ

Д-р Илина Петрова Кръстева

Председател на КПЕ

Д-р Светослава Стефанова Стефанова

Член

Д-р Людмил Христов Матев

Член

Д-р Елица Пенева Джонгова

Член

Д-р Мариета Костова Базитова-Златева

Член

Д-р Теодора Добромирова Герова

Член

Д-р Евелина Ангелова Малчева

Член

Д-р Ирена Христова Георгиева

Член

Д-р Снежана Динкова Динкова

Член
ДЕЛЕГАТИ НА КОНГРЕСА НА БЗС

Д-р Нева Радоева Читалова

Проф.д-р Цветан Любенов Тончев

Д-р Румяна Василева Влъчкова

Д-р Емил Крумов Минчев

Д-р Ивайло Николаев Влъчков

Д-р Румяна Славева Даскалова

Д-р Росен Венелинов Георгиев

Д-р Галина Тодорова Захариева

Д-р Пресиян Стефанов Кръстев

Д-р Светла Неделчева Базитова

Д-р Димо Петров Даскалов

Д-р Даниела Цветанова Якимова

Д-р Илина Петрова Кръстева

Д-р Светослава Стефанова Стефанова

Д-р Людмил Христов Матев

Д-р Елица Пенева Джонгова

Д-р Мариета Костова Базитова-Златева

Д-р Теодора Добромирова Герова

Д-р Евелина Ангелова Малчева

Д-р Ирена Христова Георгиева

Д-р Снежана Динкова Динкова

Д-р Джендо Атанасов Джендов

Д-р Юлия Атанасова Тодорова

Д-р Петър Владимиров Маринов

Д-р Иван Жеков Пеев

Д-р Габриела Тодорова Владкова

Д-р Надежда Янакиева Славчева

Д-р Кремена Димитрова Сапунджиева

Д-р Светлана Динева Динева

Д-р Борис Атанасов Борисов