КОНТАКТИ
  • Адрес: 900, гр. Варна,
    ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
  • 052/ 601 055
  • 0879 067 867
  • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
  • ЦКБ АД - клон Варна
  • РК на БЗС Варна
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00
20Feb

Годишен отчет за отпадъците за 2017г

Напомняме на колегите, че срокът за подаване на годишния отчет за образувани производствени или опасни отпадъци за 2017г. изтича на 10.03.2018г., след което неподалите подлежат на глоба.

За ваше сведение ФИРМА "АРАМИС ЦС" ЕООД предлага и изготвяне на годишен отчет за отпадъците на своите клиенти. Лице за контакт: г-н Цанов, тел.:0888 927047

15Feb

Плащане на годишния членски внос за 2018г.

УС на РК на БЗС-Варна напомня на колегите, че крайният срок за плащане на годишния членски внос за 2018г. е 31.03.2018г.    Сума за плащане - 150лв.
              След 31.03.2018 по Устав членският внос е 300 лв.
Като основание за плащане да се впише - членски внос за 2018, име и фамилия на ЛДМ и личния професионален код.

ВАЖНО

БАНКОВА СМЕТКА
НА РК НА БЗС - ВАРНА

IBAN: BG38CECB979010F5320100
BIC: CECBBGSF
Централна Кооперативна банка
14Feb

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА

09 - 10 март 2018г., гр. Банско,
на Столична Районна Колегия и Израелска дентална асоциация (IDA),с подкрепата на РК Благоевград, Италианско ендодонтско общество (SIE) и Дружество на Докторите по Дентална Медицина на Македония (ДДДММ)
Читалище "Никола Вапцаров - 1894"

Програма
30Jan

Първи научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК НА БЗС-Пловдив "НАУКА И ПРАКТИКА-РЪКА ЗА РЪКА"

20 и 21.04.2018г., ФДМ-Пловдив

Програма