КОНТАКТИ
  • Адрес: 900, гр. Варна,
    ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
  • 052/ 601 055
  • 0879 067 867
  • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
  • ЦКБ АД - клон Варна
  • РК на БЗС Варна
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00

Членове на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на РК на БЗС - Варна
Mандат 2017-2020

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ

Д-Р НЕВА ЧИТАЛОВА

Председател

Д-Р ЕМИЛ МИНЧЕВ

Зам. председател

Д-Р РУМЯНА ВЛЪЧКОВА

Секретар

Д-Р РУМЯНА ДАСКАЛОВА

Член

ПРОФ. Д-Р ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

Член

Д-Р ДАНИЕЛА ЯКИМОВА

Член

ДОЦ. Д-Р ХРИСТИНА АРНАУТСКА

Член
Членове на KОНТРОЛНА KОМИСИЯ на РК на БЗС - Варна
Mандат 2017-2020

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ

Д-Р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА

Председател

Д-Р ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА-ЙОВАНОВА

Член

Д-Р СВЕТЛА БАЗИТОВА

Член

Д-Р ИВАЙЛО ВЛЪЧКОВ

Член

Д-Р ДИМО ДАСКАЛОВ

Член
Членове на КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА на РК на БЗС - Варна
Mандат 2017-2020

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ

Д-Р СТЕЛИАН ЕДРЕВ

Председател

Д-Р СНЕЖАНА ДИНКОВА

Секретар

Д-Р МАРИЕТА БАЗИТОВА

Член

Д-Р ЛЮДМИЛ МАТЕВ

Член

Д-Р ТЕОДОРА ГЕРОВА

Член

Д-Р КРЕМЕНА САПУНДЖИЕВА

Член

Д-Р ЕЛИЦА АЛЕКСИЕВА

Член

Д-Р ЕВЕЛИНА МАЛЧЕВА

Член

Д-Р ИЛИНА ПЕТРОВА

Член