КОНТАКТИ
 • Адрес: 900, гр. Варна,
  ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
 • 052/ 601 055
 • 0879 067 867
 • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
 • ЦКБ АД - клон Варна
 • РК на БЗС Варна
 • BIC CECBBGSF
 • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00
5April

Важно!

Уважаеми колеги,
24.04/събота/ ще се проведе онлайн форум по ПМОЛДМ - Пролетна сесия 2021. Мероприятието е на ФДМ- Варна и РК на БЗС- Варна.
Прилагам:

 • Програма на мероприятието.
 • Анотации на лекциите.
 • Линк за виртуалната класна стая за оналайн обучение:
  https://latex-allergy-research.herokuapp.com
Виртуалната класна стая ще бъде достъпна 30 мин преди започване на лекционната програма, за да може всеки желаещ да се регистрира предварително. За регистрацията е необходимо изписване на трите имена и УИН. Участието е безплатно. Акредитационните Ви 4 точки ще бъдат нанесени електронно.

Колеги, очакваме Ви на 24 април от 9:30ч. Бъдете здрави!

С уважение: Д-р Н. Читалова
Председател на УС на РК на БЗС Варна
26Feb

ВАЖНО!

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Срок за подаване на Приложение №9 на книжен носител - до 10.03.2021 на адрес:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
УЛ."ЦАР БОРИС III" №136
П.К.251
СОФИЯ-1618
След 01.04.2021г. предоставянето на информация ще бъде единствено по електронен път чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО), през интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС).
Срок за подаване на Приложение №9 по електронен път - до 30.04.2021

26January

ВАЖНО!

Писмо относно темпа на ваксиниране на лекарите по дентална медицина

8January

ВАЖНО!

ПИСМО ОТ РЗОК - ВАРНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК НА БЗС - ВАРНА
ОТНОСНО:
Сключване на договори/допълнителни споразумения с изпълнители на първична и специализирана извънболнична дентална помощ.

9December

COVID-19

ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА
Във връзка с получен от МЗ "Национален план за ваксиниране срещу COVID-19" с вх. N:03-1648/04.12.2020 г. и проведената на 07.12.2020 г, работна среща с министъра на здравеопазването, на която са дадени указания и с цел изпълнение на поставените задачи в плана е необходимо:

9December

ВАЖНО!

ПИСМО ОТ НЗОК
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА РАЙОННИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ
ОТНОСНО:
Корекция в сроковете през месец декември 2020 г. за обработка в Интегрираната информационна система на НЗОК и отчитане в ЦУ на НЗОК

19October

ВАЖНО!

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

15October

Кръгла маса!

22.10.2020r./четвъртък/ от 11.00ч. в Юнашки салон - гр.Варна

Тема: Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България за 2020г.

18September

Анкета

Уважаема Д-р Читалова,
Молим за Вашето разрешение за споделяне чрез сайта на РК-Варна на анкета, целяща да събере информация за наличието на оплаквания сред колегите при работа с различни латексови продукти и консумативи, използвани в денталните им практики. Данните ще дадат най-актуалната информация за този проблем и ще бъдат обобщени в разработвания от мен д-р Яница Истаткова дисертационен труд на тема "Алергия към латекс в денталната практика". Благодарим Ви предварително за съдействието!

С уважение: д-р Истаткова - редовен докторант ФДМ, МУ-София, Катедра по "Образна и Орална диагностика".
Доц. д-р Мария Денчева, дм - научен ръководител
тел. за връзка: 0887459454
15July

ВАЖНО!

Теоретико-практически курс

Индивидуален клиничен подход в триизмерното ендодонтско лечение

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм Банско, 9 октомври 2020, хотел Евелина Палас

14July

COVID-19

Уважаеми колеги,
По информация, съобщена от Министъра на труда и социалната политика, гжа Деница Сачева, от 1-ви юли антикризисната мярка 60/40 ще обхваща и допълнителни сектори. Сред тях са и лечебните заведения без договор с НЗОК.

30June

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,

На тези от вас на които им изтичат застраховките на юридическите лица им правим предложение да се включат към полица №13122010010803/10.02.2020г. направена в ЛЕВИНС АД чрез Корект Брокер.
Краен срок 31.07.2020г.

Информация на следните телефони: 052610015; 0886276157


24June

COVID-19

ЗАПОВЕДИ № PД-01-347/19.06.2020 r.; № PД-01-353/19.06.2020 r. и № PД-01-354/19.06.2020НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО11June

COVID-19

Писмо от д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването, относно „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“, подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет.

4June

COVID-19

ЗАПОВЕДИ № PД-01-301/3.06.2020 r. и № PД-01-302/3.06.2020 r. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО