КОНТАКТИ
  • Адрес: 900, гр. Варна,
    ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
  • 052/ 601 055
  • 0879 067 867
  • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
  • ЦКБ АД - клон Варна
  • РК на БЗС Варна
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00
8January

ВАЖНО!

ПИСМО ОТ РЗОК - ВАРНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК НА БЗС - ВАРНА
ОТНОСНО:
Сключване на договори/допълнителни споразумения с изпълнители на първична и специализирана извънболнична дентална помощ.

9December

COVID-19

ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА
Във връзка с получен от МЗ "Национален план за ваксиниране срещу COVID-19" с вх. N:03-1648/04.12.2020 г. и проведената на 07.12.2020 г, работна среща с министъра на здравеопазването, на която са дадени указания и с цел изпълнение на поставените задачи в плана е необходимо:

9December

ВАЖНО!

ПИСМО ОТ НЗОК
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА РАЙОННИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ
ОТНОСНО:
Корекция в сроковете през месец декември 2020 г. за обработка в Интегрираната информационна система на НЗОК и отчитане в ЦУ на НЗОК

19October

ВАЖНО!

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

15October

Кръгла маса!

22.10.2020r./четвъртък/ от 11.00ч. в Юнашки салон - гр.Варна

Тема: Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България за 2020г.

18September

Анкета

Уважаема Д-р Читалова,
Молим за Вашето разрешение за споделяне чрез сайта на РК-Варна на анкета, целяща да събере информация за наличието на оплаквания сред колегите при работа с различни латексови продукти и консумативи, използвани в денталните им практики. Данните ще дадат най-актуалната информация за този проблем и ще бъдат обобщени в разработвания от мен д-р Яница Истаткова дисертационен труд на тема "Алергия към латекс в денталната практика". Благодарим Ви предварително за съдействието!

С уважение: д-р Истаткова - редовен докторант ФДМ, МУ-София, Катедра по "Образна и Орална диагностика".
Доц. д-р Мария Денчева, дм - научен ръководител
тел. за връзка: 0887459454
15July

ВАЖНО!

Теоретико-практически курс

Индивидуален клиничен подход в триизмерното ендодонтско лечение

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм Банско, 9 октомври 2020, хотел Евелина Палас

14July

COVID-19

Уважаеми колеги,
По информация, съобщена от Министъра на труда и социалната политика, гжа Деница Сачева, от 1-ви юли антикризисната мярка 60/40 ще обхваща и допълнителни сектори. Сред тях са и лечебните заведения без договор с НЗОК.

30June

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,

На тези от вас на които им изтичат застраховките на юридическите лица им правим предложение да се включат към полица №13122010010803/10.02.2020г. направена в ЛЕВИНС АД чрез Корект Брокер.
Краен срок 31.07.2020г.

Информация на следните телефони: 052610015; 0886276157


24June

COVID-19

ЗАПОВЕДИ № PД-01-347/19.06.2020 r.; № PД-01-353/19.06.2020 r. и № PД-01-354/19.06.2020НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО11June

COVID-19

Писмо от д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването, относно „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“, подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет.

4June

COVID-19

ЗАПОВЕДИ № PД-01-301/3.06.2020 r. и № PД-01-302/3.06.2020 r. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО