V РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ВАРНА ДЕНТ 2018

ВАРНА – КК ”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”, ХОТЕЛ „ИНТЕРНАЦИОНАЛ” - ЗАЛА „ИМПРЕСИЯ”, 16 МАРТ 2018г

ЛЕКТОРИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВАРНА

ПРОГРАМА

08.00-09.00

Регистрация

09.00-09.30

Откриване

09.30-10.00

Презентация

10.00-11.30

Професор Абаджиев

Лекция на тема „Имплантно-протетично лечение на цялостното обеззъбяване на долна челюст.”

11.30-12.00

Презентация

12.00-13.30

Д-р Деница Гроздева

Лекция на тема ”Темпоромандибуларни нарушения – реалност и перспективи”

13.30-14.45

Обяд

14.45-15.30

Доц. д-р Георги Папанчев

Лекция на тема „Апикална остеотомия”

15.30-16.00

Презентация

16.00-16.45

Д-р Джендо Джендов

Лекция на тема „3D принтиращи технологии с приложение в денталната медицина”

16.45-17.30

Д-р Елица Джонгова

Лекция на тема „Мекотъканна предпротетична хирургия”

20.00 часа

Гала вечеря в ресторанта на хотел Интернационал - куверт 50 лв

Форумът е без такса участие!

Записване за участие в офиса на РК на БЗС Варна до 28 февруари 2018г.

Купуване на куверти за гала вечерята в офиса на РК на БЗС Варна до 28 февруари 2018г.

Организаторите на Регионален Форум Варна Дент 2018 си запазват правото за промяна в програмата

КОНТАКТИ: Натали Панева - тел:052 601 055; 0879 136 325

       УС на РК на БЗС-Варна напомня на колегите, че крайният срок за плащане на годишния членски внос за 2018г. е 31.03.2018г. Като основание за плащане на фактурата да се впише "годишен членски внос за 2018" и задължително да се упоменат трите имена на ЛДМ както и номер на ЛПК.

ВАЖНО

БАНКОВА СМЕТКА НА РК НА БЗС - ВАРНА

IBAN: BG38CECB979010F5320100
BIC: CECBBGSF
Централна Кооперативна банка

       НАПОМНЯМЕ НА КОЛЕГИТЕ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017 ИЗТИЧА НА 10.03.2018г., след което неподалите подлежат на глоба.
      За ваше сведение ФИРМА "АРАМИС ЦС" ЕООД предлага и изготвяне на годишен отчет за отпадъците на своите клиенти. Лице за контакт: г-н Цанов, тел.:0888 927047