КОНТАКТИ
  • Адрес: 900, гр. Варна,
    ул."Александър Дякович" №45, Офис 20
  • 052/ 601 055
  • 0879 067 867
  • @ssbvarna@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА
  • ЦКБ АД - клон Варна
  • РК на БЗС Варна
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG38CECB9790 10F5 3201 00
12November

Предстоящо събитие!

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ РК НА БЗС – ВАРНА
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВАРНА ДЕНТ 2022
АУЛА - Икономически университет - Варна
19.03.2022г

12November

Предстоящо събитие!

УС на РК на БЗС гр.Варна организира на 22.01.2022г. /събота/ ОНЛАЙН - ПМОЛДМ

Тема:Ендодонтското лечение днес - Предизвикателства и възможности
Лектор: доц.д-р Силвия Димитрова

Тема: Грешки в превенцията и профилактиката на пародонталните заболявания
Лектор: д-р Борис Раденков

15October

АНКЕТА!

Уважаеми Колеги,
Целта на настоящото анкетно проучване е да се установят честотата на фрактуриране на ендодонтските инструменти, усложненията, рисковете и поведението на лекарите по дентална медицина в България при зъби с фрактуриран инструмент.
Анкетата е анонимна!

13October

ВАЖНО!

Медикъл Пойнт ООД и Laboratorios KIN Ви кани да се включите в международната инициатива “KIN INTERNATIONAL AWARDS” -
I-ви международен конкурс по клинчни изследвания в областта на пародонтологията и хирургията.

13October

ВАЖНО!

Писмо от Управителя на НЗОК във връзка с приета методика за изменение и допълнение на "Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия на обявена епидемична обстановка".

15September

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,
Във връзка с приетата нова Методика за работа при неблагоприятни условия за работа (НУР), при която при заболеваемост от COVID-19 над 250 на 100 000 души на месечна база и хоспитализирани пациенти среднодневно над 2500 на месечна база отпада правилото, съгласно което отчетената дейност следва да е не по-малко от 50% от базисната стойност.

8September

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,
Наближава НФДМ ВарнаДент 2021. Определената от УС на Районната колегия и съгласувана с УС на БЗС дата е 18.09.2021год. (събота).
Във връзка с динамично променящата се противоепидемична обстановка е необходимо да бъдат спазени всички нормативно определени от МЗ мерки. Залата, която сме ангажирали е с капацитет 600 места и според определените от Министъра на здравеопазването изисквания разполагаме със 180 места.
Според Директора на РЗИ-Варна сертификатът за ваксиниране ще осигури разрешение за провеждане на мероприятието. Във Варна има около 450 ваксинирани колеги и смятаме,че това е предпоставка за успешно провеждане на форума.

16July

Предстоящо събитие!

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ГР. БАНСКО
01-03.10.2021 г.

6July

ВАЖНО!

От 01.07.2021 лекарите по дентална медицина, имащи договор с НЗОК, ще продължат да получават 85% за работа при неблагоприятни условия, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г.

20May

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГA,

Като делегат на Общото събрание на РК на БЗС Варна Ви уведомявам, че на основание чл.8 от Устава на РК на БЗС Варна при спазени изискванията предписани в чл.7 ал.(1) (2) (3) (4) Управителният съвет на РК на БЗС гр.Варна свиква Отчетно изборно събрание на: 05.юни.2021 година, в Аула на ИУ-Варна.
Регистрация на делегатите от 10.00ч. до 10.30ч.
Отчет на Мандатната комисия 10.30ч. - 11.00ч.


Дневен ред:
1. Отчетен доклад на Председателя на УС
2. Отчетен доклад на Председателя на КК
3. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ
4. Избор на ръководни органи на РК на БЗС Варна – Председател на УС ,Зам.председател на УС, Секретар на УС, Председател на КК, Председател на КПЕ.
5. Избор на Членове на УС, КК, КПЕ и делегати на Конгреса на БЗС
6. Разни

Осигурен обеден кетеринг


С уважение:

Д-р Нева Читалова
Председател на УС

5May

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме ви, че на основание чл.8 от Устава на РК на БЗС Варна при спазени изискванията предписани в чл.7 ал.(1) (2) (3) (4) Управителният съвет на РК на БЗС гр.Варна свиква Отчетно изборно събрание на 05 юни 2021година, в Аула на ИУ-Варна, начало на регистрацията 13.00 часа.
При проект за дневен ред:
1. Отчетен доклад на Председателя на УС
2. Отчетен доклад на Председателя на КК
3. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ
4. Избор на ръководни органи на РК на БЗС Варна – Председател на УС, Зам.председател на УС, Секретар на УС, Председател на КК, Председател на КПЕ
5. Избор на Членове на УС, КК, КПЕ и делегати на Конгреса на БЗС
6. Разни


С уважение:

Д-р Нева Читалова
Председател на УС

5May

In Memorian!

На учителя с любов

Зрялото поколение зъболекари на Варна имат прекрасен спомен за доц. д-р Димитър Клисаров, основател на катедрата по ЛЧХ в гр. Варна. Приятелството му с корифея на ЛЧХ в България проф. д-р Апостол Стратиев е пример за колегиалност и жизненост във времето.
Завършва стоматология през 1959 г. във ВМИ - София. Научните му разработки са в областта на туморите и вродените цепки.
През 2012 г. се ситуира улица на неговото име. Съседна е на УМБАЛ „Св. Марина” и Очна клиника „Св. Петка”. На 29 април 2021 г. открихме паметна плоча в началото на улицата. Последната е високо над Варна, така, както учителят стоеше.
Поклон пред делото му.

Колеги, в тази връзка да изразим и поклон пред паметта на колегите от РК на БЗС – Варна, които вече не са сред нас: д-р Чолаков, д-р Ногалчев, д-р Кискинов, д-р Калева, д-р Маджарова, д-р Магамес, д-р Узунова.
Светла им памет.

5April

Важно!

Уважаеми колеги,
24.04/събота/ ще се проведе онлайн форум по ПМОЛДМ - Пролетна сесия 2021. Мероприятието е на ФДМ- Варна и РК на БЗС- Варна.
Прилагам:

Виртуалната класна стая ще бъде достъпна 30 мин преди започване на лекционната програма, за да може всеки желаещ да се регистрира предварително. За регистрацията е необходимо изписване на трите имена и УИН. Участието е безплатно. Акредитационните Ви 4 точки ще бъдат нанесени електронно.

Колеги, очакваме Ви на 24 април от 9:30ч. Бъдете здрави!

С уважение: Д-р Н. Читалова
Председател на УС на РК на БЗС Варна
26Feb

ВАЖНО!

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Срок за подаване на Приложение №9 на книжен носител - до 10.03.2021 на адрес:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
УЛ."ЦАР БОРИС III" №136
П.К.251
СОФИЯ-1618
След 01.04.2021г. предоставянето на информация ще бъде единствено по електронен път чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО), през интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС).
Срок за подаване на Приложение №9 по електронен път - до 30.04.2021

26January

ВАЖНО!

Писмо относно темпа на ваксиниране на лекарите по дентална медицина

8January

ВАЖНО!

ПИСМО ОТ РЗОК - ВАРНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК НА БЗС - ВАРНА
ОТНОСНО:
Сключване на договори/допълнителни споразумения с изпълнители на първична и специализирана извънболнична дентална помощ.

9December

COVID-19

ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА
Във връзка с получен от МЗ "Национален план за ваксиниране срещу COVID-19" с вх. N:03-1648/04.12.2020 г. и проведената на 07.12.2020 г, работна среща с министъра на здравеопазването, на която са дадени указания и с цел изпълнение на поставените задачи в плана е необходимо:

9December

ВАЖНО!

ПИСМО ОТ НЗОК
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА РАЙОННИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ
ОТНОСНО:
Корекция в сроковете през месец декември 2020 г. за обработка в Интегрираната информационна система на НЗОК и отчитане в ЦУ на НЗОК

19October

ВАЖНО!

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

15October

Кръгла маса!

22.10.2020r./четвъртък/ от 11.00ч. в Юнашки салон - гр.Варна

Тема: Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България за 2020г.

18September

Анкета

Уважаема Д-р Читалова,
Молим за Вашето разрешение за споделяне чрез сайта на РК-Варна на анкета, целяща да събере информация за наличието на оплаквания сред колегите при работа с различни латексови продукти и консумативи, използвани в денталните им практики. Данните ще дадат най-актуалната информация за този проблем и ще бъдат обобщени в разработвания от мен д-р Яница Истаткова дисертационен труд на тема "Алергия към латекс в денталната практика". Благодарим Ви предварително за съдействието!

С уважение: д-р Истаткова - редовен докторант ФДМ, МУ-София, Катедра по "Образна и Орална диагностика".
Доц. д-р Мария Денчева, дм - научен ръководител
тел. за връзка: 0887459454
15July

ВАЖНО!

Теоретико-практически курс

Индивидуален клиничен подход в триизмерното ендодонтско лечение

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм Банско, 9 октомври 2020, хотел Евелина Палас

14July

COVID-19

Уважаеми колеги,
По информация, съобщена от Министъра на труда и социалната политика, гжа Деница Сачева, от 1-ви юли антикризисната мярка 60/40 ще обхваща и допълнителни сектори. Сред тях са и лечебните заведения без договор с НЗОК.

30June

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,

На тези от вас на които им изтичат застраховките на юридическите лица им правим предложение да се включат към полица №13122010010803/10.02.2020г. направена в ЛЕВИНС АД чрез Корект Брокер.
Краен срок 31.07.2020г.

Информация на следните телефони: 052610015; 0886276157


24June

COVID-19

ЗАПОВЕДИ № PД-01-347/19.06.2020 r.; № PД-01-353/19.06.2020 r. и № PД-01-354/19.06.2020НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО11June

COVID-19

Писмо от д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването, относно „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“, подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет.

4June

COVID-19

ЗАПОВЕДИ № PД-01-301/3.06.2020 r. и № PД-01-302/3.06.2020 r. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО